Author Archives for thcsnhuco

About thcsnhuco

Năm 1975 trường cấp II Như Cố được thành lập, ban đầu có hai lớp 5 (hệ 10 năm) mỗi lớp hơn 50 học sinh. Địa điểm trường xây dựng tại đồi Bãi Mố, xóm Bản Quất, học sinh thuộc hai xã Như Cố và Quảng Cố (Quảng Chu hiện nay). Trường duy trì được 16 năm (1975-1991). Do nhiều nguyên nhân khác nhau nên trường đã phải đóng cửa. Hai năm sau (năm học1993-1994) khối cấp II của trường phổ thông cơ sở lại được khôi phục lại, bắt đầu với 1 lớp 6 (hệ 12 năm) với gần 40 học sinh, địa điểm của trường đóng tại khu Nhì Ca, thôn Nà Roòng, xã Như Cố.
Đến năm 1997 trường được thành lập theo Quyết định số 539/QĐ-GD&ĐT ngày 05/9/1997 của Giám đốc Sở GD&ĐT Bắc Kạn. Năm đầu mới thành lập cơ sở vật chất khó khăn, sử dụng chung với trường Tiểu học Như Cố II. Những năm tiếp theo xây dựng phòng học, nhà tập thể giáo viên khối cấp II bậc PTCS duy trì tại nơi đây được 11 năm (1993-2004). Với sự phát triển của xã hội theo xu thế mới, công tác giáo dục được quan tâm, số học sinh tăng. Để đáp ứng nhu cầu của con em địa phương, cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương xã Như Cố tham mưu với các cấp, ngành của huyện, tỉnh đã xây dựng trường THCS ở địa điểm mới, trung tâm địa giới hành chính của xã, đó là khu trường hiện nay tại Nà Lường, xóm Bản Quất, được khai giảng đầu tiên ngày 05 tháng 9 năm 2005. Đến tháng 12/2009 trường được công nhận đạt chuẩn Quốc gia mức độ I, công tác kiểm định chất lượng giáo dục đạt cấp độ 2 tháng 12/2014.