Kế hoạch tổ chức khai giảng năm học 2015-2016

Tháng Mười Hai 18, 2015 10:33 sáng

PHÒNG GD&ĐT CHỢ MỚI

TRƯỜNG THCS NHƯ CỐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do -Hạnh phúc

Số:         / KH-TrTHCSNC

Như Cố, ngày 25  tháng 8  năm 2015

Thầy cô tải về tại đây:  Tải về

KẾ HOẠCH

Chuẩn bị và tổ chức Lễ khai giảng năm học 2015 – 2016

 Căn cứ vào Công văn số 188/PGDĐT ngày 25 tháng 8 năm 2015 của Phòng GD&ĐT Chợ Mới  về việc chỉ đạo tổ chức khai giảng năm học 2015-2016.

Căn cứ vào tình hình thực tế của đơn vị, nay Trường THCS Như Cố xây dựng kế hoạch chuẩn bị tổ chức Lễ khai giảng năm học mới 2015 – 2016 như sau:

 1. Mục đích yêu cầu.

Nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi, sẵn sàng bước vào năm học mới cho các thầy giáo, cô giáo, các em học sinh; thu hút được sự quan tâm, ủng hộ của toàn xã hội; chuẩn bị chu đáo về mọi mặt để Lễ khai giảng diễn ra với nghi lễ trang trọng, tạo dấu ấn tốt đẹp, thực sự là ngày hội đối với các thầy giáo, cô giáo và các em học sinh.

 1. Thời gian: Từ 7h00’ đến 10h30’ ngày 05 tháng 9 năm 2015.

Địa điểm: Tại sân trường Trường Như Cố.

III. Thành phần:

Đại biểu khách mời: Lãnh đạo Kho bạc, ngân hàng, bưu chính viễn thông, bưu điện huyện Chợ Mới,  Đảng ủy – HĐND – UBND; đại diện các ban ngành đoàn thể tổ chức chính trị, xã hội của xã Như Cố, Ban đại diện CMHS trường.

Cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh toàn trường.

 1. Tiến trình buổi lễ: Từ 7 giờ 00 phút.

Phần I: Phần lễ

 1. Từ 7h00’ – 7h30’: Tập trung học sinh, ổn định tổ chức, đón đại biểu.
 2. 7h30’ – 7h45’: Lễ diễu hành và đón học sinh lớp 6.

(bàn giao học sinh sau hè: BT đoàn xã + BT đoàn trường)

Từ 7h45’ – 9h00’:

 1. Chào cờ

(Đội nghi thức của nhà trường thực hiện , Đ/c TPT).

 1. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, thông qua chương trình (Đ/c Lương)
 2. Đọc thư của Chủ tịch nước nhân ngày khai trường (Đại biểu)
 3. Đọc diễn văn khai giảng năm học mới (Đ/c Nhật).
 4. Đánh trống khai trường. (Mời đại biểu hoặc BGH).
 5. Tặng quà của các đại biểu (nếu có).

Phần II: Phần hội

 1. Giao lưu văn nghệ khách mời
 2. Tổ chức múa hát tập thể: 03 tiết mục
 3. TPT+ Các GV được phân công phụ trách phần trò chơi, trao thưởng.
 4. Phát biểu cảm ơn, bế mạc (Đ/c Nhật).
 5. Liên hoan đầu năm

Đại biểu + GV tham gia liên hoan mặn tại nhà hàng Hà Soạn tại thôn Bản Quất

       VII. Phân công chuẩn bị

Stt Nội dung Người thực hiện
          1  Trang trí khánh tiết, âm thanh, ánh sáng, loa đài, lọ hoa, khăn trải bàn, trang trí mặt trống. Đoàn TN và các GV không chủ nhiệm, (Đ/c Thắng nhóm trưởng)
             2 Đặt phông chữ, chủ đề năm học Đ/c Lương
             3 Kê bàn ghế, vệ sinh hội trường HS lớp 7, Đ/c Lý
             4 Gửi giấy mời đại biểu Đ/c Niệm
             5 Chuẩn bị tổ chức trò chơi Đ/c Lương, Thắng, Thơ
             6 Tổ chức các trò chơi Đ/c Thắng
             7 Tập duyệt diễu hành TPT+ 5 GVCN
             8 Chuẩn bị phần thưởng Đ/c Tiềm, Âu Phương
             9 Chuẩn bị kinh phí Đ/c Kế toán, Thủ quỹ
          10 Tập trung học sinh đầu giờ, ổn định trật tự trong buổi Lễ Đ/c TPT, GVCN
          11 Chuẩn bị cho Liên hoan mặn Công đoàn+ Kế toán
          12 Tiếp tân Đ/c Niệm + 2 HS nữ lớp 9
          13 Đón tiếp đại biểu BGH + Nhân viên
          14 Bàn giao học sinh về hè Đ/c Thắng BTCĐ
          15 Chuẩn bị chương trình+ Kịch bản TPT
          16 Chuẩn bị trang phục, trang điểm cho đội văn nghệ Đ/c Phương (Toán –Tin), và đ/c Lý
          17 Chuẩn bị Diễn văn khai giảng Hiệu trưởng
          18 BGH nhà trường cảm ơn Hiệu trưởng

       VIII. Quy định trang phục: (đẹp, trang trọng, lịch sự)

+ Giáo viên – Nhân viên: (100%)

Nam: Âu phục (quần tối màu, áo trắng), thắt cavat.

Nữ: Áo dài truyền thống.

+ Học sinh: Áo đồng phục mùa hè, mũ canô, quần tối màu, dép quai hậu.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Lễ khai giảng năm học 2015-2016 của trường THCS Như Cố. Đề nghị tất cả các đồng chí cán bộ, giáo viên, nhân viên và các em học sinh nghiêm túc thực hiện. Trong quá trình triển khai, thực hiện nếu có phát sinh, vướng mắc cần liên hệ với BGH nhà trường để phối hợp giải quyết.

 

Nơi nhận:– BGH nhà trường;- Đoàn thể;- GVCN 05 lớp;- Lưu: VT.

TM. BAN GIÁM HIỆU

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Vũ Văn Nhật